Bild 10 Nattlig eldning

Eldstaden fylls med meter-lång ved vid varje laddning som sker ungefär var 10:e minut. Totalt åtgår ca 40 kubikmeter ved under bränningen.
Annonser
Hummelbos Byggnadsvård