Bild 3 Hans Andersson

Kalk brändes hantverksmässigt i Buttle fram till 1956 då den siste kalkbrännaren slutade med sin verksamhet. 1989 tog Hans Andersson initiativ till att återuppta kalkbränningen och tillvarata de kunskaper han lärde som ung vid socknens kalkugnar.
Annonser
Hummelbos Byggnadsvård