Bild 5 Kalksten

Kalk-sten består av  kalciumkarbonat - en förening mellan kalcium, kol och syre. Buttle Kalk AB äger ett stenbrott ungefär 1 km från ugnen. Här bryts stenen, lastas på vagn och körs den korta biten till ugnen.
Annonser
Hummelbos Byggnadsvård