Länkar

Nätverket för byggnadsvård på Gotland

www.byggnadsvardgotland.nu

Gotlands museum

www.gotlandsmuseum.se

Länsstyrelsen på Gotland; byggnadsvårdsbidrag, byggnadsminnesförklaring m.m.

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/

Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet; utbildningar i bygghantverk, landskapsvård, trädgård, konservator m.m.

www.conservation.gu.se

Hantverkslaboratoriet

www.craftlab.gu.se

Riksantikvarieämbetet

www.raa.se

Annonser
Hummelbos Byggnadsvård