Klicka på pilarna för att följa alla steg i en kalkbränning hos Buttle Kalk AB! I 1000 år har man bränt kalk på Gotland för att använda till puts, murning och målning. Kunskapen att tillverka och använda byggnadskalk kom till ön med det medeltida kyrkobyggandet. Kalk brändes hantverksmässigt i Buttle fram till 1956 då den siste kalkbrännaren slutade med sin verksamhet. 1989 tog Hans Andersson initiativ till att återuppta kalkbränningen och tillvarata de kunskaper han lärde som ung vid socknens kalkugnar. Hans Andersson har nu pensionerat sig från kalken och företaget drivs idag av Ulf Andersson, Arne Smedberg, Björn Jonsson och Henrik Larsson. Kalk-sten består av  kalciumkarbonat - en förening mellan kalcium, kol och syre. Buttle Kalk AB äger ett stenbrott ungefär 1 km från ugnen. Här bryts stenen, lastas på vagn och körs den korta biten till ugnen. Ugnen är cylinderformad och eldstaden med sitt galler syns i botten. De första timmarna eldas ugnen försiktigt för att driva ut fukt ur sten och ugn, sedan eldas det intensivt. Ugnen fylls med ved med jämna mellanrum och det eldas intensivt dag och natt under  tre dygn. Kalk-stenen blir glödande och lågorna slår upp över ugnens topp. Eldstaden fylls med meter-lång ved vid varje laddning som sker ungefär var 10:e minut. Totalt åtgår ca 40 kubikmeter ved under bränningen. Den brinnande kalkugnen om natten. När ugnen är färdigbränd efter ca. tre dygn, börjar lågorna bli blåaktiga. Provstenar plockas ut och kontrolleras om de är helt genombrända. Dagen efter att ugnen är färdigbränd påbörjas urplockningen. Den brända kalkstenen som nu kallas pack-sten – läggs på ett transportband som för stenen ut ur ugnen. Pack-stenen packas i tomma olje-fat som försluts med plast för lagring. Inför läskningen av den brända kalken krossas all packsten med hammare. När stenen är helt genombränd är den vit som krita. Stenens kärna är här inte helt genombränd och kasseras. Den sönderslagna packstenen blandas med vatten i stora blandare. Kalken släcks och faller sönder, värme utvecklas och kalken bildar en pasta. Efter 3 dagar i blandaren tappas den våtsläckta kalken på spann och lagras sedan i minst  3 veckor för att säkerställa att all kalk är släckt. Kalken är nu klar att användas!

Hej och välkommen till Buttle Kalk AB !

Vi tillverkar byggnadskalk på traditionellt sätt genom att bränna kalk med ved i en gammal kalkugn. Vår kalk används för att tillverka kalkputs och kalkfärg  vid restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi bränner kalk på samma sätt som man gjort i 1000 år här på Gotland. Kalkstenen hämtar vi i vårt stenbrott här i Buttle, staplar den i vår kalkugn och bränner den sedan med ved dag och natt under tre dygn.

Den brända kalken säljer vi till våra kunder och så använder vi såklart den själva i våra egna projekt.

Målarkalk och Gutekalk använder kalken när de tillverkar flera av sina produkter, som exempelvis den våtläckta gotlandskalken -  Hansakalk.

Annonser
Hummelbos Byggnadsvård