Om Buttle Kalk AB

I 1000 år har man bränt kalk på Gotland för att använda till puts, murning och målning. Kunskapen att använda byggnadskalk kom till ön med det medeltida kyrkobyggandet. Denna hantverks-tradition var levande ända fram till mitten av 1950-talet då den siste kalkbrännaren slutade med sin verksamhet. Han var verksam i Buttle socken på Gotland. Buttle Kalk AB är ett av endast två företag i Sverige som bränner kalk enligt den traditionella, hantverksmässiga metoden, det vill säga i små, ved-eldade kalkugnar där lokal kalksten bränns. Det är den metod vi anser vara den enda riktiga för tillverkning av kalk för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vår kalk är utmärkt både för avfärgning och för att blanda putsbruk och murbruk. Kalkstenen vi bränner är mycket ren utan inblandning av lermineraler och är därför rent lufthårdnande utan hydrauliska effekter – precis som all historisk kalk som tillverkats på Gotland i snart 1000 år.

Buttle är en riktig gammal kalkbrännar-socken. Tillgången på hög-kvalitativ kalksten var god och dessutom har det alltid funnits rikligt med skog. Idag finns lämningar av åtminstone 36 gamla kalkugnar i socknen. Trots att industriella ugnar med kontinuerlig drift började byggas här på Gotland redan i slutet av 1800-talet, fortsatte man i Buttle att bränna i små ugnar ända fram till mitten av 1950-talet. Den siste kalkbrännaren – Kalk-Olle – brände ugnar både i Buttle och i närheten av Visby flygplats för leverans av kalk till silikat-fabriken vid Skrubbs i Visby. Kalk-Olle upphörde med sin verksamhet 1956.

1989 tog Hans Andersson, Buttlegårda i Buttle, initiativ till att starta hantverksmässig bränning av kalk på nytt i socknen. Han högg som tonåring på 1940-talet ved tillsammans med sin far till Kalk-Olles ugnar och vistades mycket vid ugnarna och pratade med de gubbar som skötte arbetet. Han fick på så sätt god kunskap om hur kalkbränningen skulle gå till.

När han tog initiativ till att starta bränningen på nytt såg han därmed till att kunskaps-traditionen kunde leva vidare. Tillsammans med ett 10-tal vänner och sockenbor startade Hans verksamheten och de restaurerade en av de kalkugnar som fanns bevarade i socknen. Äldre människor som själva jobbat med kalkbränningen var med och bidrog med sina kunskaper så att allt gjordes på rätt sätt vid de första bränningarna. Ivan Johansson var till exempel en sådan traditionsbärare.

I många år drev Hans och de övriga delägarna företaget för att hålla liv i hantverks-traditionen att bränna kalk i Buttle. Hans har nu med ålderns rätt pensionerat sig från kalken, men två av de ursprungliga delägarna är fortfarande verksamma i företaget; Ulf Andersson, Visby samt Arne Smedberg, Sjonhem. Dessa driver idag företaget vidare tillsammans med andra entusiaster som vill hålla kalkbrännar-kunskaperna vid liv; Björn Jonsson, Bunge och Henrik Larsson, Burs, Tom Yttergren och Daniel Nymberg, Visby och Målarkalk AB, Helsingborg.

Annonser
Hummelbos Byggnadsvård